Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna URE

Przy Oddziale SIMP w Płocku działa Komisja Kwalifikacyjna Urzędu Regulacji Energetyki nr 228 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003r. w sprawie “szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.” (Dz.U. z 2003r. Nr 89 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 141 poz.11-89). KOMISJA uprawniona jest do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupach: 1 (elektryczna), 2 (cieplna) i 3 (gazowa) cytowanego ROZPORZĄDZENIA.

 

Zakres uprawnień Komisji Kwalifikacyjnej:

Grupa 1 (elektryczna):

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (pkt 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10).

Grupa 2 (cieplna):

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Grupa 3 (gazowa):

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe (pkt 3, 5, 6, 7, 10).

 

Szczegółowe informacje dotyczące trybu kwalifikacji i formularzy wniosków można uzyskać po adresem:

Komisja Kwalifikacyjna URE
Ośrodek SIMP-ZORPOT w Płocku
al. St. Jachowicza 8
09-402 Płock
tel./fax. 24 262-34-54
http://szkolenia.plock.pl/
e-mail: biuro@szkolenia.plock.pl

Uprawnienia energetyczne – co to jest?

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem czym są uprawnienia energetyczne.