XII Płockie Dni Techniki

XII Płockie Dni Techniki – IV Mazowieckie Dni Techniki

W dniach 24-25 października 2022 odbyły się XII Płockie Dni Techniki, a zarazem IV Mazowieckie Dni Techniki.

Głównymi organizatorami XII Płockich Dni Techniki byli: Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Rada w Płocku, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Oddział w Płocku oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Oddział w Płocku, a partnerami wydarzenia: Politechnika Warszawska – Filia w Płocku, Sekcja Nauk Technicznych Towarzystwa Naukowego Płockiego, Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, Fibaro oraz Budmat. Patronat medialny nad imprezą objęli: Płocka telewizja Info TV oraz portal plocman.pl.

Pierwszy dzień odbywał się w auli Politechniki Warszawskiej filia w Płocku – al. St. Jachowicza 2.

W wydarzeniu udział wzięło ponad 160 uczniów – młodzież ze szkół technicznych miasta Płocka oraz zaproszeni goście między innymi przedstawiciele władz samorządu terytorialnego miasta, powiatu płockiego, wyższych uczelni oraz środowiska inżynierskiego NOT.

Uczestnicy XII Płockich Dni Techniki – PW filia w Płocku

Uczestnicy XII Płockich Dni Techniki – PW filia w Płocku

Obrady otworzył i prowadził kol. Jarosław GĘBKA.

Prowadzenie obrad – kol. Jarosław GĘBKA

Prowadzenie obrad – kol. Jarosław GĘBKA

Po oficjalnym otwarciu obrad nastąpiło przywitanie zaproszonych gości. Tą część wydarzenia prowadził kol. Grzegorz PADZIK – prezes FSNT-NOT Rada w Płocku.

Przywitanie gości – kol. Grzegorz PADZIK

Przywitanie gości – kol. Grzegorz PADZIK

Cały cykl wykładów rozpoczął się od wystąpienia przedstawiciela Politechniki Warszawskiej filia w Płocku kol. dr Mariusza SARNIAKA pt. Dlaczego warto studiować kierunki techniczne. Podczas wystąpienia kol. dr Mariusz SARNIAK zaprezentował Politechnikę Warszawską, przestawił oferowane kierunki kształcenia całej uczelni jak i samej filii w Płocku oraz przedstawił możliwości realizacji swoich planów zawodowych dla studentów Politechniki Warszawskiej. Wystąpienie zostało zakończone krótkim filmem informacyjnym PW filia w Płocku.

Politechnika Warszawska filia w Płocku: Dlaczego Warto Studiować Kierunki Techniczne – kol. Mariusz SARNIAK

Politechnika Warszawska filia w Płocku: Dlaczego Warto Studiować Kierunki Techniczne – kol. Mariusz SARNIAK

Kolejnym przedstawionym tematem był wykład pt. Inteligentne instalacje w praktyce zaprezentowane przez firmę Fibaro.

Firma Fibaro: Inteligentne instalacje w praktyce – Damian LASKOWSKI, Rado-sław ADAMIANK

Firma Fibaro: Inteligentne instalacje w praktyce – Damian LASKOWSKI, Radosław ADAMIANK

Następne wystąpienie należało do Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja. Zasadniczym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie poprzez realizację różnych projektów edukacji na wszystkich szczeblach od przedszkoli do Uniwersytetów III Wieku a także innych działań służących rozwojowi osobowości człowieka.

W ramach XII PDT zaprezentowany został wykład pt.: Od Kopernika wzrosła technika. Temat ten został zreferowany przez mgr Tomasza OGIENIEWSKIEGO.

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja: Od Kopernika wzrosła technika mgr Tomasz OGIENIEWSKI

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja: Od Kopernika wzrosła technika mgr Tomasz OGIENIEWSKI

Po całym cyklu wykładów odbył się konkurs dla uczestników XII PDT.

Z każdego zaprezentowanego tematu zostały zadane pytania. Osoby, które najszybciej się zgłosiły i udzieliły prawidłowej odpowiedzi otrzymały nagrody ufundowane przez organizatorów oraz partnerów XII PDT.

Konkurs XII PDT

Konkurs XII PDT

Drugi dzień XII PDT odbywał się w Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku oraz Towarzystwie Naukowym Płockim – Plac Gabriela Narutowicza 8.

W godzinach porannych w Szkole Podstawowej nr 3 miał miejsce wykład Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja: Od Kopernika wzrosła technika, który wygłosił mgr inż. Mariusz PORTALSKI.

Uczestnicy XII Płockich Dni Techniki – SP nr 3 w Płocku

Uczestnicy XII Płockich Dni Techniki – SP nr 3 w Płocku

Kolejna część wydarzenia odbywała się w Towarzystwie Naukowym Płockim – Sekcja Nauk Technicznych. Wydarzenie to odbyło się pod hasłem „Dzień Techniki i Nauki w TNP”.

Uczestnicy XII Płockich Dni Techniki – SNT TNP w Płocku

Uczestnicy XII Płockich Dni Techniki – SNT TNP w Płocku

Obrady prowadził kol. Jarosław GĘBKA, a pierwszym wystąpieniem było krótkie przedstawienie historii Towarzystwa Naukowego Płockiego przez prezesa TNP prof. Zbigniewa Pawła KRUSZEWSKIEGO.

Wystąpienie prof. Zbigniewa Pawła KRUSZEWSKIEGO – prezesa TNP w Płocku

Wystąpienie prof. Zbigniewa Pawła KRUSZEWSKIEGO – prezesa TNP w Płocku

Następnym zaprezentowanym tematem była Historia Płockich Dni Techniki. Temat ten został zreferowany przez prof. dr hab. inż. Danielę ŻUK.

TNP: Historia Płockich Dni Techniki – prof. dr hab. inż. Daniela ŻUK

TNP: Historia Płockich Dni Techniki – prof. dr hab. inż. Daniela ŻUK

Kolejnym zaprezentowanym tematem było: Otrzymywanie biometanu i biowodoru metodą mikrobiologiczną z melasy. Temat ten został zreferowany przez mgr inż. Ewę WIKTOROWSKĄ-SOWA z cukrowni Dobrzelin.

Cukrownia Dobrzelin: Otrzymywanie biometanu i biowodoru metodą mikrobiologiczną z melasy - mgr inż. Ewa WIKTOROWSKA-SOWA

Cukrownia Dobrzelin: Otrzymywanie biometanu i biowodoru metodą mikrobiologiczną z melasy – mgr inż. Ewa WIKTOROWSKA-SOWA

Ostatnim wykładem w TNP był: „Wiadukt w Millau – most rekordów” zreferowany przez mgr inż. arch. Iwonę WIERZBICKĄ.

TNP: Wiadukt w Millau – most rekordów - mgr inż. arch. Iwona WIERZBICKA

TNP: Wiadukt w Millau – most rekordów – mgr inż. arch. Iwona WIERZBICKA

Całe wydarzenie (zarówno pierwszy jak i drugi dzień) było transmitowane on-line przez media społecznościowe i nadal dostępne do obejrzenia pod adresem naszego profilu Facebook: https://www.facebook.com/SIMPPlock.