Władze Oddziału

 

Kadencja 2018-2022 wybrane na Walnym Zgromadzeniu Oddziału w dniu 14.12.2018

Skład Zarządu Oddziału SIMP w Płocku
Prezes Jarosław Gębka
Wiceprezes Arkadiusz Sobieraj
Sekretarz Katarzyna Pachelska
Skarbnik Artur Wierkiewicz
Członek Zdzisław Borowski
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału SIMP w Płocku
Arkadiusz Mokijewski
Jolanta Serafin
Dariusz Wojtalewicz
Rzecznik ds. rzeczoznawstwa
Kazimierz Stec
Delegaci na WZD SIMP
Jarosław Gębka
Członkowie honorowi
Kazimierz Stec
Tadeusz Żuk

Członkowie Oddziału uczestniczący w pracach komisji ZG SIMP w kadencji 2018-2022

Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP
Daniela Żuk – przewodniczący
Jarosław Gębka
Katarzyna Pachelska
Arkadiusz Sobieraj
Kazimierz Stec
Komisja Statutowo-Regulaminowa
Marek Trzciński
Komisja ds. Informacji i Promocji
Jarosław Gębka
Komisja ds. Edukacji Zawodowej
Zdzisław Borowski
Komisja ds. Współpracy z Przemysłem i Rekomendacji Technicznych
Artur Wierkiewicz