Kadencja 2022-2026 wybrane na Walnym Zgromadzeniu Oddziału w dniu 06.05.2022

Skład Zarządu Oddziału SIMP w Płocku
PrezesJarosław Gębka
WiceprezesArkadiusz Sobieraj
SkarbnikArtur Wierkiewicz
CzłonekZdzisław Borowski
  
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału SIMP w Płocku
PrzewodniczącyMariusz Sarniak
CzłonekAdam Czapski
CzłonekPaweł Witkowski
Rzecznik ds. rzeczoznawstwa
Kazimierz Stec
Delegaci na WZD SIMP
Jarosław Gębka
Członkowie honorowi
Kazimierz Stec
Tadeusz Żuk
Przedstawiciel SIMP w Radzie NOT w Płocku
Zdzisław Borowski

Członkowie Oddziału uczestniczący w pracach komisji ZG SIMP w kadencji 2018-2022

Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP
Daniela Żuk – przewodniczący
Jarosław Gębka
Katarzyna Pachelska
Arkadiusz Sobieraj
Kazimierz Stec
Komisja Statutowo-Regulaminowa
Marek Trzciński
Komisja ds. Informacji i Promocji
Jarosław Gębka
Komisja ds. Edukacji Zawodowej
Zdzisław Borowski
Komisja ds. Współpracy z Przemysłem i Rekomendacji Technicznych
Artur Wierkiewicz