Kadencja 2022-2026 wybrane na Walnym Zgromadzeniu Oddziału w dniu 06.05.2022

Skład Zarządu Oddziału SIMP w Płocku
PrezesJarosław Gębka
WiceprezesArkadiusz Sobieraj
SkarbnikArtur Wierkiewicz
SekretarzZdzisław Borowski
CzłonekDariusz Ratkowski
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału SIMP w Płocku
PrzewodniczącyMariusz Sarniak
CzłonekAdam Czapski
CzłonekPaweł Witkowski
Rzecznik ds. rzeczoznawstwa
Kazimierz Stec
Delegaci na WZD SIMP
Jarosław Gębka
Członkowie honorowi
Kazimierz Stec
Tadeusz Żuk
Przedstawiciel SIMP w Radzie NOT w Płocku
Zdzisław Borowski

Członkowie Oddziału uczestniczący w pracach komisji ZG SIMP w kadencji 2022-2026

Komisja Finansowa SIMP (na lata 2023-2026)
Jarosław Gębka
Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP
Daniela Żuk (przewodnicząca)
Jarosław Gębka
Mariusz Sarniak
Arkadiusz Sobieraj
Komisja ds. Współpracy ze Służbami Mundurowymi
Zbigniew Bogucki
Komisja ds. Informacji i Promocji
Jarosław Gębka
Komisja ds. Kształcenia Zawodowego i Branżowych Centrów Umiejętności
Lech Księżakowski
Zespół do prac związanych z Systemem Zarządzania Jakością w SIMP
Kazimierz Stec
Marek Trzciński