Zasłużeni płoccy SIMP’owcy

Członkowie honorowi

Kazimierz Stec

Kazimierz Stec (ur. 1 marca 1944 w Wilkołazie) – polski inżynier. Wiceprezes oddziału płockiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w latach 1994 – 1998.

Wykształcenie

W 1963 ukończył Technikum Budowy Okrętów „CONRADINUM” w Gdańsku w specjalności „Budowa maszyn i wyposażenia okrętowego” jako Technik budowy maszyn i wyposażenia siłowni okrętowych.

Na wydziale Inżynierii Sanitarnej w 1976 zdobył tytuł inżyniera Inżynierii Środowiska w Politechnice Warszawskiej.

W 1989 uzyskał Dyplom – I stopień Specjalizacji Zawodowej Inżyniera w dziedzinie ogólnotechnicznej (Ministerstwo Transportu, Żeglugi i Łączności)

W 2002 ukończył na Politechnice Łódzkiej Studia Podyplomowe „Rozwój Zrównoważony w Przedsiębiorstwie”. Racjonalne postępowanie w wyborze zadań z uwzględnieniem zagadnień środowiskowych. Uzyskany tytuł: Auditor Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 – Det Norske Veritas.

W 2009 r. uzyskał tytuł Eksperta SIMP d.s. Europejskiej Harmonizacji Technicznej.

Doświadczenie zawodowe

Początki kariery zawodowej Kazimierza Steca sięgają roku 1963 gdzie w Stoczni Gdańskiej pracował jako Starszy Technolog – projektował procesy technologiczne, plany robót oraz sporządzał opracowania na wykonanie montażu oraz prób instalacji i wyposażenia okrętowego.

W kolejnych latach począwszy od roku 1968 do 1992 pracował w Płockiej Stoczni Rzecznej w Płocku na stanowisku Główny Technolog, Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji. Projektował tutaj procesy technologiczne i rozwojowe przedsiębiorstwa. Sporządzał opracowania technologii wykonania wyrobów oraz projektów organizacyjnych i rozwojowych stoczni. Współprojektant systemów przeciwpowodziowych w rejonie stoczni.

W latach 1984-1986 pracował na kontrakcie eksportowym w Iraku na stanowisku Głównego Specjalisty d.s. technicznych i celnych. Kontrakt realizowany był przez Centralę Handlu Zagranicznego „Polimex-Cekop” – „Budowa nabrzeży w porcie Umm Kasr w Zatoce Perskiej”. W okresie realizowanych prac kontraktowych w Umm Kasr Irak pozostawał w stanie wojny z Iranem. W związku z tym obowiązywała specjalna procedura bezpieczeństwa i surowe wymagania władz miejscowych co do zakresu poruszania się i załatwiania wszelkich spraw w instytucjach irackich. Praca w Iraku w Umm Kasr obejmowała między innymi: nadzór nad utrzymywaniem stałej gotowości sprzętu niezbędnego do robót kontraktowych w tym maszyn do robót ziemnych, środków transportu oraz sprzętu specjalistycznego do wykonywania i układania torów kolejowych, odprawy celne sprzętu w Urzędzie Celnym w Basrah, Bagdadzie i Mosulu, sporządzanie Deklaracji Celnych dla odpraw ostatecznych tzw. Permanent Declaration oraz do odpraw tymczasowych tzw. Temporary Declaration, współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie zaopatrzenia budowy w niezbędne środki bytowo – kwaterunkowe, sporządzanie wniosków do instytucji irackich o wydanie wiz wjazdowych i wyjazdowych dla pracowników kontraktu oraz sprawy meldunkowe w Residence Office, badania lekarskie itp., oraz rozliczanie kosztów utrzymania budowy w zakresie dostaw mediów i opłat nieruchomościowych.

W 1989 r. pracował na kontrakcie eksportowym w Iraku na stanowisku Głównego Inżyniera d.s realizacji robót. Kontrakt realizowany był przez Centralę Eksportu Budownictwa Komunikacyjnego „Dromex” – „Budowa Autostrady Bagdad – Fallujah – Ramadi – Hit”. W zakres obowiązków KS wchodziły takie obszary działań jak: planowanie robót mostowo drogowych, opracowywanie harmonogramów, rozliczanie robót mostowo drogowych wg wymagań głównego kontraktora tj. japońskich firm Fujita i Marubeni, kontrola jakości wykonanych prac i sporządzanie raportów obejmujących odstępstwa dokumentacyjne, sporządzanie dokumentacji na roboty dodatkowe nie objęte kontraktem i uzgadnianie z głównym wykonawcą oraz zapewnienie miejscowej obsługi prawnej w niezbędnych przypadkach.

Kolejne lata 1992 – 1994 to czas kiedy pracował na stanowisku dyrektora Płockiej Stoczni Remontowej w Płocku. Zarządzał tutaj przedsiębiorstwem w pełnym zakresie oraz sporządzał projekt przekształceń własnościowych.

W latach 1994 – 1996 zarządzał Przedsiębiorstwem Gazyfikacji Bezprzewodowej w Płocku – pełnił tutaj funkcję dyrektora.

W trakcie kolejnych lat 1996 – 2000 był dyrektorem ds. rozwoju i techniki zarządzał pionem technicznym i handlowym spółki prawa handlowego ALFA SA oraz UNIROL SA w Płocku.

W okresie 2000 – 2008 prowadził Ośrodek Postępu Technicznego SIMP w Płocku. Zarządzał działalnością ośrodka, sporządzał opinie i ekspertyzy techniczne i organizacyjne. Prowadził konsulting gospodarczy, doradztwo majątkowe, szkolenia specjalistyczne, tłumaczenia, wydawał oceny maszyn na zgodność z dyrektywami UE.

Od 2008 roku współpracuje z Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „SIMP-ZORPOT” w Płocku. Wykonuje opiniowanie bezpieczeństwa maszyn i wymagania zasadnicze zgodnie z dyrektywami UE, tłumaczenia techniczne, sporządza operaty szacunkowe oraz wydaje opinie i oceny w zakresie bezpieczeństwa maszyn na zgodność z dyrektywami UE.

Działalność w SIMP

Kazimierz Stec do SIMP wstąpił 26.02.1977.

Pierwszą funkcję którą objął to Prezes Koła SIMP w Płockiej Stoczni Rzecznej.

W latach 1994 – 1998 był wiceprezesem Zarządu Oddziału SIMP w Płocku, w kolejnych latach 1998 – 2002 był członkiem Zarządu Głównego SIMP.

Lata 1996 – 2014 to okres, kiedy sprawował funkcję prezesa Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP, obecnie Honorowy Prezes Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

W latach 2006 – 2018 był członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP.

Od 1998 roku jest Przewodniczącym Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej URE.

W latach 2018 – 2022 członek Komisji Kwalifikacyjnej Wykładowców SIMP.

Nagrody i odznaczenia

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1988)
 • Brązowa Honorowa Odznaka SIMP (1988)
 • Srebrna Honorowa Odznaka SIMP
 • Złota Honorowa Odznaka SIMP (1992)
 • Srebrna Honorowa Odznaka NOT (2015)
 • Odznaka im. prof. Henryka Mierzejewskiego (2001)
 • Zasłużony dla Żeglugi Śródlądowej (1986)
 • Zasłużony Racjonalizator Produkcji (1983)
 • Młody Mistrz Techniki (1980)
 • Członek Honorowy SIMP (2011)

Tadeusz Żuk

Tadeusz Żuk (ur. 5 marca 1933 w Żukach k/Terespola, zm. 12 maja 2011 w Płocku) – polski inżynier, doc. dr. inż., wykładowca akademicki, autor podręczników i publikacji naukowych. Prezes płockiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Życiorys

Wydział Maszyn i Urządzeń Rolniczych Politechniki Warszawskiej ukończył w 1957 roku.

W roku 1956 rozpoczął pracę zawodową na stanowisku asystenta w Katedrze Maszyn Rolniczych Politechniki Warszaw­skiej. W latach 1957-1961 pracował w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Płocku na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych i kierownika warsztatów szkolnych, a następnie w latach 1960-1972 pracował w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku. W tym czasie uczestniczył w opracowaniu konstrukcji i wdrożeniu tech­nologii kombajnów zbożowych „BIZON”. W latach 1963-1965 był przewodni­czącym koła SIMP w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku. W latach 1968-1972 był przewodniczącym Rejonowej Rady NOT w Płocku.

Od 1974 pracował w Politechnice Warszawskiej na stanowisku docenta. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1978 roku.

W latach 1981-1984 był Dyrektorem Instytutu Mechaniki w Politechnice Warszawskiej, a w latach 1985-1988 był Prodziekanem Wydziału Budownictwa i Maszyn Rolniczych Politechniki Warszawskiej w Płocku,

W latach 1982-1989 był przewodniczącym Rady Społeczno-Konsultacyjnej przy Wojewodzie Płockim.

Od 1969 r., członek Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Tadeusz Żuk był Dyplomowanym Rzeczoznawcą SIMP oraz członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej URE.

Współzałożyciel firmy Plocman w Płocku.

Współzałożyciel pierwszej spółki akcyjnej w Płocku – UNIMECH S.A.

Pochowany 16 maja 2011 r., na cmentarzu przy ul. Kobylińskiego w Płocku.

Działalność w SIMP

W latach 1975-1984 był Przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP. Członkiem Zarządu Głównego SIMP został od roku 1984 i nadal pełnił tę funkcję w kadencji 1994-1998. W 1984 r. został przewodniczącym Zarządu Głównego SIMP w Płocku. Funkcję tę pełni nadal w kadencji 1994-1998.

Od 1984 r. był Przewodniczącym Komisji do spraw Weryfikacji Wykładowców przy Zarządzie Głównym SIMP i nadal pełnił tę funkcję w kadencji 1994-1998.

Funkcję dyrektora Ośrodka ZORPOT w Płocku pełnił w latach 1988 – 2007.

Nagrody i odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1966)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1982)
 • Złota Honorowa Odznaka SIMP
 • Złota Honorowa Odznaka NOT
 • Odznaka im. prof. Henryka Mierzejewskiego (1984)
 • Członek Honorowy SIMP

Wybrana bibliografia autorska

 • Naprawa aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976)
 • Naprawa maszyn rolniczych (Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1985)
 • Naprawa maszyn rolniczych: podręcznik dla techników rolniczych (Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1966) wspólnie z Z. Hołubowicz i W. Lorenc
 • Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń (Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1984)

Odznaczeni Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego

Piotr Wróbel

Tadeusz Szymański

Jerzy Lorenc

Bronisław Skierkowski

Jerzy Gutowski

Jerzy Gutowski (ur. 12 sierpnia 1939 w Rzeszowie) – polski technik mechanik. Skarbnik Oddziału SIMP w Płocku w latach 1998 – 2014.

Życiorys

Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rzeszowie w specjalności frezer ukończył w 1956 r.
Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Rzeszowie na Wydziale Technologia Obróbki Skrawaniem ukończył w 1961 r.
Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Płocku uzyskując tytuł Technik Mechanik w specjalności „Budowa Maszyn i Technologia Obróbki Skrawaniem” ukończył w 1967 r.
W 1968 r. uzyskał Dyplom i tytułu „Mistrz w zawodzie frezera”.

Karierę zawodową rozpoczął w 1961 r. w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Rzeszów na stanowisku: wiertacz precyzyjny. W roku 1964 został zatrudniony w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku pracując kolejno na stanowiskach: frezer, ślusarz, rozdzielca, planista remontów maszyn i urządzeń, konstruktor ds. remontów maszyn i urządzeń, konstruktor-specjalista oraz starszy konstruktor.

Na mocy porozumienia AGROMET FMŻ i BIZON Sp. z o.o. w 1992 r. Jerzy Gutowski został pracownikiem firmy BIZON Sp. z o.o. W firmie tej piastował kolejno stanowiska: konstruktora-specjalisty I-szego stopnia, starszego specjalisty i starszego konstruktora wiodącego.

W latach 1973 – 1981 pracował jako Instruktor praktycznej nauki zawodu frezer-szlifierz w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Ignacego Łukasiewicza Petrochemii Płock S.A. Po zmianie nazwy Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Ignacego Łukasiewicza Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku.

Karierę zawodową zakończył w 2001 r. przechodząc na emeryturę.

Działalność w SIMP

Członek SIMP od 1965 roku.

Skarbnik Koła Zakładowego SIMP w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku, członek Koła Zakładowego w BIZON Sp. z o.o., NEW HOLLAND Sp. z o.o., MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

W latach 1998 – 2014 pełnił funkcję Skarbnika Oddziału SIMP w Płocku.

Uzyskał tytuł specjalisty I-szego stopnia w zakresie konstrukcji, remontów i modernizacji maszyn i urządzeń mechanicznych (tytuł nadany przez NOT i SIMP).

Rzeczoznawca SIMP w specjalności 219 – remonty maszyn i urządzeń.

Nagrody i odznaczenia

 • Brązowa Odznaka Zasłużony Działacz LOK (1977)
 • Odznaka Zasłużony pracownik FMŻ w Płocku (1984)
 • Brązowa Odznaka za zasługi dla rozwoju Przemysłu Maszynowego (1987)
 • Brązowa Honorowa Odznaka SIMP (1990)
 • Srebrna Honorowa Odznaka SIMP (1998)
 • Złota Honorowa Odznaka SIMP (2002)
 • Odznaka im. prof. Henryka Mierzejewskiego (2016)
 • Odznaka Zasłużony Senior SIMP (2022)

Opracowanie noty: Katarzyna Pachelska

Daniela Żuk