II Mazowieckie Dni Techniki

Głównym organizatorem II Mazowieckich Dni Techniki jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich oraz Terenowe Jednostki Organizacyjne Naczelnej Organizacji Technicznej w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Warszawie.

Tegoroczne II Mazowieckie Dni Techniki odbędą się w dniach od 4 października do 15 listopada.

4 października (piątek) w Płocku w Domu Darmstadt odbędzie się inauguracja II Mazowieckich Dni Techniki.

Patronat Honorowy nad imprezą przyjęli:

– Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam STRUZIK

– Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera

– Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski

Cele Mazowieckich Dni Techniki to:

– zachęcenie młodzieży do nauki o technice,

– rozwój zainteresowań technicznych,

– zwiększenie ilości młodzieży w szkołach o profilu technicznym,

– zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz funkcjonujących w nim ośrodków naukowo-badawczych  i przemysłowych,

– uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,

– poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności zastosowań technicznych,

– preorientacja zawodowa młodego pokolenia,

– docenienie zawodu inżyniera i technika,

– budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

 

Inauguracja II MDT odbędzie się w Płocku 4 października (piątek) w Płocku w Domu Darmstadt.

Ramowy program:

11:00   Powitanie uczestników –  Dariusz Raczkowski- koordynator II MDT

11:10   Wystąpienie Prezydenta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego

11:20   Wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika

11:30   Wystąpienie Prezes FSNT NOT Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny

11:40   Wystąpienia Gości

11:50   Referat Prorektora Politechniki Warszawskiej Pana prof. Janusza Zielińskiego

12:20   Spotkanie przy kawie

 

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy