II Mazowieckie Dni Techniki

W inauguracji II Mazowieckich Dni Techniki (4 października 2019r. w Płocku w Domu Darmstad) uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych o profilu technicznym z Płocka, bo to właśnie młodzież jest głównym adresatem Mazowieckich Dni Techniki, których celem jest m. in. zachęcenie młodzieży do nauki i rozwoju zainteresowań technicznych, zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miast oraz funkcjonujących w nich ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych.

W uroczystości wzięli udział:
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku,
Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT NOT,
Jerzy Rożek – Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT,
Andrzej Rybus-Tołłoczko – współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Marek Karpiński – Prezes Rady Regionalnej FSNT NOT w Płocku,
Jarosław Gębka – Prezes Płockiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Patronat nad Inauguracją II Mazowieckich Dni Techniki objął Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka.

  Wystąpienie Prezes FSNT NOT Pani Ewy Mankiewicz-Cudny

Goście Honorowi

Uczestnicy II MDZ

Wykład prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego: Polimery – materiały przyszłości?

Prowadzący uroczystość inaugurującą II MDT 2019 Janusz M. Kowalski