W dniu 30 maja odbyło się XXXVII Międzynarodowe Sympozjum AQUA 2019.

Na otwarciu Sympozjum występowali kolejno: prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński – Prorektor ds. Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, mgr inż. Andrzej Wiśniewski – prezes Zarządu Spółki Wodociągi Płockie, dr. inż. Arkadiusz Kamiński – ekspert PKN ORLEN S.A., mgr. inż. Adam Tworkowski –  Dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A. oraz mgr. inż. Jarosław Gębka – prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich  w Płocku.

Kol. Jarosław Gębka zaprezentował krótką historię Stowarzyszenia i zakres jego działalności.

 

Pełna relacja znajduje się na stronie PW.