II Mazowieckie Dni Techniki odbędą się w 5 miastach Mazowsza: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz w Warszawie, gdzie odbędzie się Uroczysta Gala podsumowująca MDT 2019.

Inauguracja II MDT odbędzie się 4 października w Płocku.

Z przyjemnością informujemy, że Patronat Honorowy przyjęli: 
– Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam STRUZIK
– Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera
– Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski