Inauguracja II MDT odbędzie się w Płocku 4 października (piątek) w Płocku w Domu Darmstadt.

Ramowy program inauguracji:
11:00   Powitanie uczestników –  Dariusz Raczkowski- koordynator II MDT
11:10   Wystąpienie Prezydenta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego
11:20   Wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika
11:30   Wystąpienie Prezes FSNT NOT Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny
11:40   Wystąpienia Gości
11:50   Referat Prorektora Politechniki Warszawskiej Pana prof. Janusza Zielińskiego
12:20   Spotkanie przy kawie

Cele Mazowieckich Dni Techniki to:
– zachęcenie młodzieży do nauki o technice,
– rozwój zainteresowań technicznych,
– zwiększenie ilości młodzieży w szkołach o profilu technicznym,
– zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz funkcjonujących w nim ośrodków naukowo-badawczych  i przemysłowych,
– uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
– poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności zastosowań technicznych,
– preorientacja zawodowa młodego pokolenia,
– docenienie zawodu inżyniera i technika,
– budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.