W imieniu organizatorów zapraszamy na Konferencję Naukowo-Techniczną

OD BIOMASY PRZEZ BIOGAZ I BIOMETAN DO BIOWODORU

30 czerwca 2022 r. (czwartek), godz. 17.00

Towarzystwo Naukowe Płockie
Płock, pl. Narutowicza 8

WSTĘP WOLNY

Konferencja jest organizowana przez Sekcję Nauk Technicznym TNP przy udziale ekspertów z zakresu gospodarki odpadami Związku Miast Polskich. Konferencji będzie przewodniczyć prof. dr hab. inż. Daniela Żuk (PW). Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy na temat nowego spojrzenia Unii Europejskiej na wykorzystanie energetycznych paliw odnawialnych. W referatach zostaną przedstawione osiągnięcia naukowo-techniczne krajowe oraz światowe w zakresie ekonomicznego wykorzystania biomasy i biogazu w gospodarce, a w szczególności roli biogazowni rolniczych, metanowni, magazynów energii, ogniw paliwowych z zastosowanym grafenem.