W dniu 26 maja 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego (TNP) odbyło się spotkanie pomiędzy Sekcją Nauk Technicznych TNP, reprezentowanym przez Przewodniczącego Sekcji mgr inż. Andrzeja Borczuka, a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) Oddział w Płocku reprezentowanym przez Prezesa SIMP w Płocku mgr inż. Jarosława Gębkę.

W spotkaniu ponad w/w uczestniczyli:
– mgr Iwona Wierzbicka – Sekretarz Sekcji Nauk Technicznych TNP,
– prof. Daniela Żuk – Członek TNP, Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej Wykładowców SIMP przy ZG SIMP.


Na zdjęciu od lewej prof. Daniela Żuk, mgr inż. Jarosław Gębka, mgr Iwona Wierzbicka, mgr inż. Andrzej Borczuk.

Współpraca między SNT i SIMP w Płocku została nawiązana w poprzedniej kadencji, ale ograniczenia epidemiologiczne zawęziły działalność tylko do kontaktów zdalnych (odczyty, konferencje, Dni Techniki w 2021 roku).

Na spotkaniu dokonano wstępnych uzgodnień obszarów i tematów współpracy Sekcji Technicznej TNP i Oddziału SIMP w Płocku. Ideą przewodnią spotkania było podniesienie rangi stowarzyszeń technicznych w decyzjach gospodarczych, technicznych, opiniotwórczych Płocka i regionu, czyli znaczenia organizacji pozarządowych w życiu społeczeństwa w szeroko rozumianej technice.