W dniu 6 maja 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SIMP Oddziału w Płocku. Wśród gości w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli kol. Andrzej GOŁĄBCZAK – wiceprezes SIMP oraz dyrektor ZSB nr 1 Anna BETKE.

Jednym z pierwszych punktów obrad było wręczenie dyplomów i odznaczeń stowarzyszeniowych. Odznaczenia zostały przyznane kol. Danieli ŻUK: Odznaka im. Henryka Mierzejewskiego oraz kol. Jerzemu GUTOWSKIEMU: „Zasłużony Senior SIMP”. Uroczystego wręczenia dokonał kol. Andrzej GOŁĄBCZAK wraz z kol. Jarosławem GĘBKĄ.

Podczas obrad podsumowano ubiegłą, 4 letnią kadencję, dyskutowano nad kierunkami rozwoju działalności Stowarzyszenia na przyszłość. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz powołano nowy, w składzie: Prezes Zarządu – Jarosław GĘBKA oraz Członków Zarządu Oddziału: kol. Zdzisława BOROWSKIEGO, kol. Katarzynę PACHELSKĄ, kol. Arkadiusza SOBIERAJA, kol. Artura WIERKIEWICZA.

Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano: kol. Adama CZAPSKIEGO, kol. Mariusza SARNIAKA oraz kol. Pawła WITKOWSKIEGO.

Po wyborach kol. Jarosław Gębka przedstawił deklarację programową oddziału na zbliżającą się kadencję oraz odbyła się dyskusja na tematy nurtujące płockie środowisko SIMP’owskie w tym tradycyjnie luka pokoleniowa, kierunki działalności, a także rzeczoznawstwo w SIMP.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału SIMP w Płocku.
Na zdjęciu przemawia kol. Andrzej Gołąbczak – Wiceprezes SIMP.