Zarząd Główny SIMP uprzejmie zaprasza Koleżanki i Kolegów członków SIMP i inne osoby z firm, spółek, zakładów, uczelni i szkół do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2018 roku”.

Do Konkursu można zgłaszać wdrożone w 2018 roku innowacyjne opracowania naukowo-badawcze, techniczne i organizacyjne w kategoriach:

  • kategoria N – prace i stanowiska naukowo-badawcze,
  • kategoria P – osiągnięcia wdrożone w przemyśle,
  • kategoria R – osiągnięcia  wdrożone   w   rolnictwie,  gospodarce  żywnościowej  i  ochronie środowiska,
  • kategoria S – prace wykonane w średnich szkołach technicznych.

       Jednocześnie informujemy, że oczekujemy na odpowiedź w sprawie objęcia Konkursu honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Zgłoszenia do II etapu Konkursu osiągnięć nagrodzonych i wyróżnionych w I etapie, Zarządy Oddziałów i jednostki badawczo-rozwojowe przesyłają do Zarządu Głównego SIMP w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. Jednostki badawczo-rozwojowe mogą nie przeprowadzać I etapu Konkursu, a zgłoszone osiągnięcia przesyłać bezpośrednio do Zarządu Głównego SIMP.

Laureaci poszczególnych edycji Konkursu otrzymają od Zarządu Głównego SIMP, na wniosek Komisji Konkursowej, Honorowe Statuetki Mechanika oraz dyplomy, a szefowie firm dyplomy z podziękowaniem za wdrożenie osiągnięć.

            Podsumowanie XII edycji Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2019 r. podczas obchodów VIII Dnia Mechanika, którego termin zostanie ustalony odrębnie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN – Najlepsze osiągnięcie techniczne 2018 roku

Druk zgłoszenia Osiągniecie roku 2018