W dniach 26-27 listopada 2022 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów SIMP w Rydzynie.

Delegatami na XXXV WZD byli: kol. Jarosław GĘBKA oraz Członek Honorowy kol. Kazimierz STEC.

Z oddziału SIMP w Płocku w Zjeździe uczestniczył kol. Jarosław GĘBKA.

Obrady XXXV Zjazdu Delegatów rozpoczęły się dokładnie o godzinie 14:00. Wszystkich przybyłych powitał i oficjalnie otworzył obrady Zjazdu Prezes SIMP kol. Piotr JANICKI.

Początek Zjazdu został uświetniony przez występ Capelli Zamku Rydzyńskiego.

Capella Zamku Rydzyńskiego

W następnej kolejności zgromadzeni wybrali prezydium Zjazdu i Sekretariat. Przewodniczącym Prezydium został kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI, który dalej prowadził obrady zjazdu. Na początek zatwierdzono porządek obrad i powołano komisje: Uchwał i Wniosków, Wyborczą i Mandatową.

Prezydium Zjazdu

Obrady Zjazdu toczyły się w uroczystej atmosferze-wystąpienia zaproszonych gości, gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w dalszej działalności Stowarzyszenia.

Dalsze obrady Zjazdu to przedstawienie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w okresie kadencji lat 2018-2022. Referat sprawozdawczo-programowy wygłosił Prezes SIMP kol. Piotr JANICKI. Kolejne wystąpienia, to sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Na wniosek Przewodniczącego Prezydium Zjazdu, obradujący koledzy udzielili absolutorium dla ustępującego Zarządu SIMP.

Jednym z punktów Zjazdu był wybór Honorowego Prezesa SIMP. Został nim kol. Piotr JANICKI.

Dalsze obrady to ustalenie list wyborczych na stanowisko Prezesa ZG SIMP, członków ZG oraz organów kontrolno-orzekających tj. GKR i GSK. Wybrano również Komisję Skrutacyjną.

Kolejnym punktem zjazdu było głosowanie na kandydatów z czterech przygotowanych list. Po serii głosowań zostały wybrane nowe władze naszego Stowarzyszenia.

Nowym prezesem SIMP został prof. dr hab. inż. Tomasz CHMIELEWSKI (Warszawa).

Prezes SIMP prof. dr hab. inż. Tomasz CHMIELEWSKI

Do Zarządu Głównego SIMP zostali wybrani kol. kol. Włodzimierz ADAMSKI (Rzeszów), Tomasz BABUL, (Warszawa), Paweł CHOJNACKI (Lublin), Mirosław CZERW (Ciechanów), Zygmunt DOMAGAŁA (Wrocław), Włodzimierz FLEISCHER (Gorzów Wlkp.), Jarosław GĘBKA (Płock), Paweł HOFMAN (Jelenia Góra), Jerzy ICKIEWICZ (Białystok), Rafał IZASZEK (Łódź), Krzysztof NICZYPORUK (Warszawa), Tadeusz PAWŁOWSKI (Poznań), Zbigniew SZUKALSKI (Leszno), Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI (Tarnów).

Do Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani kol. kol. Krzysztof JANKOWSKI (Warszawa), Paweł KRÓLIKOWSKI (Bielsko-Biała), Ryszard GRENDA (Łódź), Jan BYSTRZYCKI (Kalisz), Adam HICZUK (Wrocław), Nestor KANTOR (Elbląg), Jan MICHALAK (Toruń).

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani kol. kol. Andrzej BIELAŃSKI (Wrocław), Jan PORADA (Rzeszów), Wiesław KRZYMIEŃ (Warszawa), Andrzej BARTKIEWICZ (Starachowice), Andrzej KASZTELAN (Gorzów Wielkopolski), Jerzy MACEK (Olsztyn), Stanisław SUCHARZEWSKI (Łódź).

Po ogłoszeniu wyników wyborów nastąpiło zakończenie pierwszego dnia Zjazdu.

W drugim dniu Zjazdu, który rozpoczął się o godzinie 10:00 delegaci między innymi zaakceptowali skład Rady SIMP. W dalszej części Zjazdu trwała dyskusja, w której poruszano sprawy istotne dla dalszej działalności SIMP.

Ostatnim punktem obrad było sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, której członkowie przedstawili propozycje uchwał przygotowane przez ustępujący Zarząd i zgłoszone w trakcie obrad XXXV Walnego Zjazdu Delegatów.

Na koniec Przewodniczący Prezydium Zjazdu, kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI podziękował wszystkim uczestnikom za udział w Zjeździe oraz życzył wszystkim szczęśliwego powrotu do domu i dalszej owocnej pracy w ramach SIMP.

Uczestnicy XXXV Walnego Zjazdu Delegatów SIMP

Walny Zjazd Delegatów to była okazja do dyskusji o przeszłości i przyszłości SIMP. Dziękujemy wszystkim Delegatom i zaproszonym Gościom za udział w tym ważnym wydarzeniu.

Prezesowi i nowym władzom życzymy pomyślności i sukcesów.